Materials didàctics per l’educació

 Torna a recerca

  • Disseny i experimentació de materials destinats als sistemes formals d’ensenyament i aprenentatge: llibres de text, quaderns didàctics, jocs de simulació, materials d’aula, etc.
  • La recerca se centra en les dificultats d’ensenyament-aprenentatge de la història en l’ensenyament primari i secundari.
  • Disseny d’estratègies didàctiques per afavorir a l’aula l’ensenyament i aprenentatge de la història i la geografia. Aprofitament dels recursos d’història local en el treball d’aula.
  • Estratègies per incidir en els processos d’exclusió social a partir d’estratègies didàctiques centrades en el patrimoni.