Universitat de Barcelona
Facultat d’Educació
Campus Vall d’Hebron, Edifici Llevant, despatx 121
08035 Barcelona
Telèfon: 934035088
mail: didpatri@ub.edu

Benvinguts al nostre espai virtual

Aquí podreu trobar qui som, les nostres activitats de recerca, de difusió i de docència, i aquelles activitats i produccions en els camps editorial, museogràfic, de reconstrucció, fruit de diferents projectes finançats, ja sigui per capital públic com per privat. Aquest serà un espai que preten tenir un creixement continuat, així que us recomanem que l’aneu visitant de tant en tant. Moltes gràcies!

DIDPATRI, un grup de recerca de la Universitat de Barcelona

El grup de recerca i innovació “Didàctica del Patrimoni, Museografia comprensiva i Noves tecnologies” (DIDPATRI) va ser reconegut per la Universitat de Barcelona (UB-3337 i UB-003930) l’any 2000. El 2005 es va incorporar a la sarxa de grups de qualitat de la Generalitat de Catalunya (SGR 0’621); revalidada l’any 2009 (SGR 00245).

El grup ha desenvolupat activitats de recerca i d’innovació, amb vocació d’establir corrents de trasnferència de coneixement amb empreses emergents de l’entorn de les industries culturals i de les administracions.

La didàctica del patrimoni i la museografia didàctica són els objectes prioritaris de recerca del grup des del seu inici, tot i que la recerca sobre didàctica de les ciències socials en el marc de l’ensenyament formal i no formal també han format part de l’esfera d’interessos, així com les noves tecnologies i mètodes aplicades a la recerca en història.