Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, Arts, Humanitats i Patrimoni

Processos d’ensenyament i aprenentatge en l’àmbit formal, no formal i informal

Investigació en innovació docent

Avaluació educativa

Recerca disciplinar i aplicació didàctica en Ciències Socials, Arts, Humanitats i Patrimoni

Recerca arqueològica, històrica i artística

Recerca en Museografia, Gestió patrimonial i entorns no formals d’ensenyament i aprenentatge

Recerca en interpretació del patrimoni i turisme cultural

Recerca en comunicació, didàctica i socialització patrimonial

Estudis de públic i avaluació d’exposicions

Disseny i avaluació de prototipus didàctics