Benvolguts col·legues, col·laboradors i persones interessades en les III Jornades del patrimoni Defensiu (que havien estat previstes per l’octubre del 2016)

Lamento comunicar-vos que, finalment, les III Jornades del Patrimoni Defensiu no disposen, a hores d’ara, amb recursos econòmics suficients per tirar endavant. Algunes de les partides amb les quals comptaven no s’han materialitzat. Davant aquesta situació retirem la present convocatòria, en el benentès que no hi ha prou garanties per assegurar el seu desenvolupament. Hi ha però la voluntat de materialitzar aquestes terceres jornades en el 2017 tot replantejant el seu disseny i periodicitat. Lamentem les molèsties que us pugui ocasionar el retard i agraïm la vostra comprensió i col·laboració. Altrament tenim un problema complementari amb les Actes de les II Jornades del 2015. Segons ens han comunicat des de la Subdirecció General de Publicacions y Patrimoni Cultural del Ministeri de Defensa, i per raons de programació interna, la publicació de les Actes es difereix a l’exercici del 2017. Per tal d’atenuar les conseqüències d’aquest retràs l’Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran i la UB, procediran a concretar, el més aviat possible, una publicació electrònica reglada, a fi que les aportacions puguin ser degudament consignades en els CV dels participants.

Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment (670 892 352).

F. Xavier Hernàndez Cardona. Barcelona 2-6-2016

Posem a la vostra disposició les actes de les II Jornades en format digital (PDF) i amb ISBN propi.

 

Podeu seguir totes les nostres ublicacions a:

<a id=”academia-button” href=”https://ub.academia.edu/DIDPATRI”>Follow me on Academia.edu</a><script src=”//a.academia-assets.com/javascripts/social.js”></script>