Maria Teresa Arqué i Bertran

Tornar a Investigadors

  • Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de les Ciències Socials. Campus Mundet, Llevant. Passeig de la Vall d’Hebron, 171. 08035 Barcelona. Telèfon: 934035009. Fax: 934035016. Correu electrònic: marque@ub.edu
  • Academia.edu Share Research:

 

  • Llicenciada en Geografia, doctora en Filosofia i Ciències de l’Eduació per la Universitat de Barcelona. Actualment és professora del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la mateixa universitat. En el camp de la recerca, treballa en didàctica de les fonts documentals fotogràfiques.