Gemma Tribó Traveria

Tornar a Investigadors

  • Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de les Ciències Socials. Campus Mundet, Llevant. Passeig de laVall d’Hebron, 171. 08035 Barcelona. Telèfon: 934035006. Fax: 934035016. Correu electrònic: gtribo@ub.edu
  • Llicenciada en Filosofia i Lletres; doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona.
  • Professora titular de la Universitat de Barcelona.
  • Part de la seva cerca s’ha centrat en la Història contemporània del Baix Llobregat i en el camp de la Història social i la de gènere.
  • Ha treballat en la didàctica de la història a Secundària i ha participat en projectes de recuperació de la memòria històrica i en l’àmbit de la didàctica de la memòria democràtica.