Durant el mes de juny de 2011 es va dur a terme una excavació programada al cementiri municipal de Talamanca (Bages), per tal de localitzar una fossa amb ossos humans que presumiblement contenien les despulles de soldats abatuts a la batalla de Talamanca de 1714.
Entre els dies 13 i 14 d’agost de 1714 hi ha referències documentals que va tenir lloc al municipi de Talamanca un combat important entre dues formacions militars en el context de la Guerra de Successió. La documentació arxivística existent feia pensar que després de la batalla que van guanyar les tropes catalanes, i seguint la tradició dels exèrcits de l’època, els soldats abatuts varen ser enterrats al poble.
Els resultats obtinguts de l’excavació, que es poden llegir en la memòria adjunta, mostren que les restes trobades pertanyen a individus morts entre el segle XIV i XX.

Informe Talamanca
Secció excavació Talamanca
Perfil excavació Talamanca
Anàlisis C14