Professora i investigadora a la Universitat de Barcelona a l’àrea de Didàctica de les Ciències Socials des de fa 7 anys. Anteriorment, havia treballat al Consell Superior d’Avaluació del Departament d’Ensenyament en anàlisi estadístic on va poder participar en el pilotatge i procés de tractament/anàlisi estadístic de dades amb SPSS de les noves proves de competències bàsiques de sisè curs d’educació primària 2009. També al Consell Superior d’Avaluació va poder participar en projectes nacionals i internacionals com per exemple participació en la publicació l’any 2008 de l’informe resultant de l’Estudi Pisa 2006.

 

Ann E. WilsonDaily a Google Acadèmic

 http://orcid.org/0000-0001-5994-6210

Des de el seu pas del Consell Superior d’Avaluació del Departament d’Ensenyament a la Universitat de Barcelona a l’any 2010 ha participat en múltiples projectes d’investigació (I+D+i, RecerCaixa, BBVA, DEMOC) i d’innovació docent (ARMIF, REDICE) i també en congressos internacionals de prestigi com ara l’American Educational Research Association Annual Meeting (AERA, Rountable session) a Washington, D.C. (Estats Units) i com a ponent convidada al World Computer Conference (WCC) a Brisbane (Austràlia). També ha coordinat projectes d’innovació educativa a secundaria en un dels quals comptava amb la participació de 8 investigadors, 30 centres de secundària, 45 docents i uns 2.000 alumnes de secundària.

Te una passió per a l’aprenentatge i els nous reptes, tant de recerca com de docència. Va portar la coordinació principal del pilotatge i el procés de tractament/anàlisi de dades amb SPSS dels projectes RecerCaixa (2012 ACUP 00185) i I+D+i (EDU2012-37909-C03-02). Durant els últims anys ha impartit una gran varietat d’assignatures a la UB des de la Introducció als Mètodes de Recerca (màster interdisciplinàri) fins a la Identitat Cultural i Acció Didàctica del Grau de Mestre d’Educació Infantil, dissenyada i coordinada per mi, que des de fa 4 anys és una de les assignatures més positivament valorades del Grau.

Entre d’altres estàncies a centres de recerca fora de Espanya, principalment als EUA, ha realitzat estades de recerca postdoctorals finançades. Un amb el programa d’ajuts per a la mobilitat internacional del professorat dels centres de la UB, Mobilitat A1 (OMPI – PR 1493) i un altre amb a traves del projecte RecerCaixa (2012 ACUP 00185). Aquestes estades van ser realitzades amb en Dr. Markus Kemmelmeier, autor de múltiples articles de quartil 1 (Q1) i director del Programa Interdisciplinari del Doctorat en Psicologia Social a la Universitat de Nevada, Reno, un dels programes de doctorat de l’àrea més reconeguts dels EUA. N’han resultat en: A) l’article de Wilson-Daily et al. (2018) a l’International Journal of Intercultural Relations, factor d’impacte (JCR): 1.183, quartil 2 (Q2). Presenta suport empíric per a l’intergroup contact theory a través l’anàlisi multinivell amb una mostra de 1.598 alumnes distribuïts entre 82 aules a 30 centres de secundària; B) Participació com a convidada en un congrés selectiu EASP-SPSSI Joint Meeting de només 30 participants a Utrecht, Holanda, d’on s’espera editar un «Special Issue» del Journal of Social Issues (Q2, JCR) dels articles presentats al congrés; C) un article que s’està finalitzant que esperem sigui acceptat per Youth & Society (JCR, Q1) també basat en l’anàlisi multinivell amb una mostra gran d’alumnes distribuïts entre 82 aules a 30 centres de secundària però sobre la intenció de vot en diferents eleccions a Catalunya i la relació entre aquesta variable i el clima de participació a l’aula de ciències socials a l’ESO.

També dins de la seva trajectòria científica destacaria l’article de Bernaus, Wilson i Gardner (2009) publicat a Porta Linguarum, factor d’impacte (JCR/SSCI): 0.160, quartil 4 (Q4), s’ha citat més de 100 vegades segons Google Scholar, incloent-hi articles de revistes JCR/SSCI de Q1, com ara Teaching and Teacher Education, Language Learning i System. Tanmateix el treball de Ruiz Tarragó i Wilson (2010) va ser triat com a ponència central per la World Computer Conference (WCC2010) a la secció Key Competencies in the Knowledge Society (KCKS), i qualificat «d’alta qualitat» al prefaci juntament amb dos treballs més dels 43 seleccionats per ser publicats a Reynolds, N. i Turcsányi-Szabó, M. (ed.). (2010). Key Competencies in the Knowledge Society. Berlín: Springer.