L’activitat docent del grup, reconegut també com a grup d’innovació docent, es concreta en el Grau de mestre. També s’impulsen activitats de formació rellevants:

  1. Doctorat Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats link

Es participa en màsters oficials com ara:

  1. Educació interdisciplinaria de les arts link

  2. Gestió del patrimoni cultural i museologia (Universitat de Barcelona) link

  3. Master universitario y doctorado en educación y museos  (Universitat de Múrcia) link

  1. Professorat de Secundària (Universitat de Barcelona) link